Rehabilitace v domácím prostředí

  Pro imobilní osoby, které se nemohou dostavit na ambulantní ošetření zajišťuji rovněž službu rehabilitace v domácím prostředí. Jedná se o velmi individuální péči zaměřenou na potřeby klienta a jeho rodiny. Při úvodní schůzce si vytyčíme cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout a poté připravím terapeutický plán na míru. Součástí je edukace rodinných příslušníků či ošetřovatelů i pomoc s výběrem vhodných pomůcek. 

   Domácí rehabilitace je vhodná pro všechny osoby upoutané z nejrůznějších příčin na lůžko. Nejčastěji službu využívají pacienti s neurologickými (cévní mozková příhoda, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, úrazy míchy a nervů, ...) či ortopedickými onemocněními (po endoprotéze kyčelního nebo kolenního kloubu) a rovněž těžké poúrazové a bolestivé stavy pohybového aparátu.  

   Není vhodná v případě, že byl lékařem předepsán klidový režim. Neměla by být prováděna především při akutních bakteriální či virových onemocněních nebo při celkovém vyčerpání organismu.