Služby

   Zaměřuji se především na co nejrychlejší řešení akutních či chronických bolestivých stavů. Dále se věnuji prevenci onemocnění nebo zranění pohybového aparátu a regeneraci.

 • Vstupní vyšetření

 • B.M.T. - bodová myofasciální technika (Bowenova masáž) možno v kombinaci s reiky
 • Osteodynamika
 • Viscerální manipulace
 • Vyšetření a terapie dle metodiky Mc - Kenzie
 • Manuální lymfodrenáže
 • Kinesiotaping
 • Diagnostika, konzultace a poradenství v oblasti pohybových aktivit
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • SM systém - cvičení s pružnými lany

   Probíhá v domácím prostředí klienta či venku.

 • Dornova metoda
 • Osteodynamika
 • Edukace o přípravě psa před tréninkem (závodem) a po něm
 • Strečink svalů končetin a páteře
 • B.M.T. - bodová myofasciální technika (Bowenova masáž)
 • Rekondiční masáž

   Individuální fyzioterapie u klientů s pohybovým omezením.

 • Edukace klienta a rodinných příslušníků
 • Protažení zkrácených svalů
 • Kondiční cvičení
 • Polohování
 • Nácvik vertikalizace (sed, stoj), chůze a běžných denních aktivit
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky